Stappenplan

Wat leuk dat u overweegt een opdracht bij mij te plaatsen! Hieronder zet ik uitéén hoe ik te werk ga. Mocht het niet helemaal duidelijk zijn of heeft u toch nog een vraag dan kunt mij altijd een bericht sturen via de contactpagina.

 

STAP 1

Wat zijn uw wensen?
U geeft in het eerste contact aan wat voor een opdracht u wilt plaatsen. Denk daarbij aan of u een zwart-wit of kleurentekening wilt en wat voor een formaat u graag zou willen. Ook goed voor mij om te weten is wat voor een levertijd u verwacht.

STAP 2

Referentie materiaal 
Mocht u een opdracht willen plaatsen voor een realistische tekening van bijvoorbeeld uw huisdier, dier in het wild of een persoon, dan moet u aan het volgende denken.

De foto moet van goede kwaliteit zijn, dit houdt in dat het scherp is en details goed zichtbaar zijn. Maar ook dat het
licht in de foto goed is. 

STAP 3
Aanbetaling
Als de wensen duidelijk zijn en er is goed beeld materiaal dan moet de aanbetaling worden voldaan. Dit gebeurt voordat er aan het kunstwerk begonnen kan worden en bestaat uit 30% van het totaal bedrag. Dit bedrag staat garant voor mijn tijd en materialen, het kan daarom niet worden teruggestort.

 

STAP 4

Het proces
Gedurende het maken van de tekening zal ik tussentijds foto's aan u sturen zodat u de ontwikkeling kunt volgen. Wanneer de tekening definitief is krijgt deze een beschermende laag voor het behoud van de tekening. 

 

STAP 5

Betaling en verzending

Het eindresultaat wordt eerst per e-mail gestuurd voor akkoord. Wanneer je tevreden bent dient de overige 70% overgemaakt te worden voordat de tekening wordt verstuurd. De tekening wordt zorgvuldig verpakt en verstuurd.

Roadmap
How nice that you are considering placing an commission with me! Below I explain how I work. If it is not completely clear or you still have a question, you can always send me a message via the contact page.

 

STEP 1
What are your wishes?
In the first contact you indicate what type of commission you want to place. Consider whether you want a black and white or color drawing and what format you would like. It is also good for me to know what kind of delivery time you expect.

 

STEP 2
Reference material
If you want to place an order for a realistic drawing of, for example, your pet, wildlife or a person, you should consider the following.
The photo must be of good quality, which means that it is sharp and details are clearly visible. But also that the light in the photo is good.

 

STEP 3
Deposit
If the wishes are clear and we have good images, the down payment must be paid. This happens before drawing can start and consists of 30% of the total amount. This amount guarantees my time and materials, so it cannot be refunded.

STEP 4
The process
During the making of the drawing I will send you photos so that you can follow the development. When the drawing is final, it is given a protective layer to preserve the drawing.

 

STEP 5
Payment and shipping
The end result will first be sent by email for approval. Once you are satisfied the remaining 70% must be transferred before the drawing will be shipped. The drawing will be carefully packaged and shipped.