Bedrijf
mbkkr design
KvK: 75672154
info@mbkkrdesign.nl

Aankopen

Betalingen

 • U kunt uw aankoop voor alsnog alleen betalen door middel van Pay-Pal of het bedrag over te maken naar de bankgegevens die worden gegeven bij de bestelling.

Originele tekeningen...

 • worden zonder lijst besteld en verzonden tenzij anders vermeld bij de informatie van betreffende aankoop.

Printen...

 • worden zonder lijst besteld en verzonden tenzij anders vermeld bij de informatie van betreffende aankoop.

 

Opdrachten

 • Opdrachten kunnen alleen worden uitgevoerd op basis van gestelde regels binnen het stappenplan.
 • De opdracht zal pas gestart worden wanneer eerste deel-betaling gedaan is.
 • De opdrachtgever geeft akkoord op laatst gestuurde afbeelding van de definitieve tekening.
  De afbeelding die ter akkoord wordt gestuurd is van hoge resolutie en wordt in overleg per e-mail verstuurd.
 • Het definitieve eindproduct wordt pas verstuurd naar opdrachtgever na akkoord van opdrachtgever op definitieve tekening en laatste deel betaling.

 

Retourneren

 • U heeft het recht binnen 14 dagen het product te retourneren. De kosten van de retourkosten zijn voor uw eigen rekening.
 • Is uw aankoop in opdracht gemaakt dan kunt u het product niet retourneren.

 

Verzendingen

 • Uw aankoop wordt verzonden in een stevige koker of enveloppe.
 • De keuze is afhankelijk van de betreffende aankoop en wordt vermeld bij de betreffende tekening.
  Dit geld ook voor de opdrachten.Company
mbkkr design
Chamber of Commerce: 75672154
info@mbkkrdesign.nl

 

Purchases

Payments

 • You can pay your purchase using Pay-Pal or transfer the amount to the bank details provided when ordering.

 

Original drawings...

 • are ordered and shipped without a frame unless stated otherwise in the information about the purchase.

 

Reproductions...

 • are ordered and shipped without a frame unless stated otherwise in the information about the purchase.

 

Assignments

 • Assignments can only be carried out based on set rules within the step-by-step plan.
 • The assignment will only be started when the first partial payment has been made.
 • The client approves the last image of the final drawing sent.
 • The image sent for approval is of high resolution and will be sent by e-mail in consultation.
 • The final product will only be sent to the client after the client has approved the final drawing and payed the last of the partial payments.

 

Returns

 • You have the right to return the product within 14 days. The return costs are for your own account.
 • If your purchase was made to order, you cannot return the product.

 

Shipments

 • Your purchase will be shipped in a sturdy tube or envelope.
 • The choice depends on the purchase in question and is stated in the relevant drawing.
 • This also applies to the assignments.